Evan Thompson, m. in. o tym, czym różni się sen świadomy od snu w którym śnisz że jesteś świadomy

Evan Thompson, między innymi o tym, czym różni się sen świadomy od snu w którym śnisz że jesteś świadomy.

Cały artykuł tutaj:
http://philosophyofbrains.com/2015/08/04/lucid-dreaming-or-dreaming-that-youre-dreaming.aspx

Wybrane przeze mnie fragmenty:
„Here’s the crucial phenomenological point: The state of dreaming you’re dreaming lacks the mental clarity of being able to observe and direct your attention to your dreaming.”

„First, knowing you’re dreaming and dreaming you’re dreaming don’t feel the same and seem different to memory when you wake up. The reason, as we’ll see, is that knowing you’re dreaming involves a certain kind of attention that’s missing when you dream you’re dreaming.”

„The difference has to do precisely with attention and meta-awareness: to be conscious of your dream requires that the dreamlike quality of the state be directly available to your attention. Only if you can observe or witness the dream state this way can you know clearly that you’re dreaming.”

„In a strong lucid dream, you don’t merely think, “I’m dreaming.” You also directly experience your state as a dream by attending to the dreamlike quality of your state.”

„So what defines a dream as being a lucid dream isn’t being able to control the dream content, but rather being able to direct your attention to the dream state as such”

Pozdrawiam 🙂

Reklamy

Zaawansowani medytujący wykazują wyższą aktywność fal gamma EEG w czasie snu NREM

Wstęp

Niektóre badania nad medytacją pokazują, że wiąże się ona ze wzrostem fal alfa i theta, szczególnie w obszarach czołowych i przedczołowych, co łączone jest ze zwiększym stopniem zrelaksowania. Badanie Antoinego Lutza z 2004 roku pokazało, że mózgi zaawansowanych medytujących produkują fale gamma o wysokiej amplitudzie, w obszarach czołowych bocznych i tylnich ciemieniowych. Inne badanie wykazało też obecność tych fal w obszarach ciemieniowo- potylicznych. Więcej